عوامل برنامه :


تهیه کننده : بهرام نوریپرهای کنده شده
تولید سال 1390   مرکز گیلان

مردی تهمت ناروایی به زنی بیوه می زند و در ادامه در می یابد که اشتباه کرده .حال پشیمان است و...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال