عوامل برنامه :


تهیه کننده : بهرام نوریراهنمای شماره یک
تولید سال 1390   مرکز گیلان

مردی که درگیر مشکلات زندگیست برای حل مشکلاتش به فکر کمک گرفتن و راهنمایی از افراد مختلف است ... تلفن همراهش زنگ می خورد و راهنمای شماره یک او را هدایت می کند .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال