عوامل برنامه :


گلگشت (آبشار شیخ علی خان)
تولید سال 1390   مرکز کیش

در این میان برنامه ها برخی آثار تاریخی و باستانی و مناطق گردشگری ایران به طور مختصر معرفی شده اند.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 26%
 
متوسط 6%
 
ضعیف 33%
 

سایر جاذبه های گردشگری های تاریخی