عوامل برنامه :


توصیه های پزشکی درباره ماه رمضان (قسمت 1)
تولید سال 1390   مرکز کیش

در این میان برنامه مسائل مبتلابه پزشکی روزه داران توسط پزشک متخصص مطرح می شود.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قسمت 1 (2:08 دقیقه)
 
قسمت 2 (2:34 دقیقه)
 
قسمت 3 (3:12 دقیقه)
 
قسمت 4 (3:45 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال