عوامل برنامه :


پلاک عاشقی
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

موضوع برنامه دفاع مقدس است که در آن عملیات ثامن الائمه بررسی و تحلیل شده و به نقش رزمندگان اسلام در رهائی از حصر آبادان پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال