عوامل برنامه :

کارگردان : احترلم امامیان

گوینده: شیرین برزگر


مسافر بقیع
تولید سال 1390   مرکز سمنان

این ویژه برنامه به مناسب شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) تهیه شده که مشتمل بر بخشهای متنوع و آیتمهای متعددی ا ست که همگی در راستای این مناسبت مذهبی¬ست و نگاهی به زندگانی سراسر معصومیت حضرت و ویژگیهای علم گرائی آن امام همام داردو بویژه منعکس کننده تلاشهای ماندگار و نویسنده حضرت امام جعفر صادق (ع) در منزلت شاگردان بسیار و علمای اعظم مذهب شیعی ا¬ست.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال