عوامل برنامه :

کارگردان : حسن مجیدی
تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی
گوینده: داریوش یوسف زاده خدیجه علیزاده حسن مجیدی


پدرانه
تولید سال 1390   مرکز چهار محال و بختیاری

داستان خانواده ای است که پدر خادم امام رضا (ع) است و سه فرزند خانواده با زندگی سنتی ارتباط برقرار نکرده اند .حامدپسر کوچکتر معلوم نیست کجا رفته ،مهری دوست دارد به بهانه شوهر کردن هرچه زودتر از خانواده جدا شود و یونس پسر بزرگتر قصد دارد برای کار به تهران سقر کند اما پدر دوست دارد یونس هم به حرم امام رضا رفته و تحصیلدار شود اما او راضی نمی شود و پدر را نیز سرزنش می کند که چرا خادم حرم شده است ..............

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال