عوامل برنامه :


نور هدایت
تولید سال 1390   مرکز قم

این ویژه برنامه به مناسبت سالروز شهادت حضرت جواد الائمه (ع)تهیه شده است که شرحی است بر سه دوره زندگانی آن امام همام و شرح و قایع زندگانی حضرت جواد الائمه(ع) که از بیان کارشناسان عنوان شده است به ویژه روشنگریها، توانمندیها و علم لدنی والهی حضرت در زمان امامت ایشان بسیار بارز است که از سوی کارشناسان عنوان شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال