آدمای اونور پل
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

مرد و زن میانسال به یاد گذشته شیرین خود به همراه بچه هایشان راهی عروسی سنتی پسر خدمتکارشان در منطقه ای فقیر نشین میشوند....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال