سرنوشت های نه فنجان
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

چند زن در بحبوحه ی مشکلات شخصی خود برای حل مشکلاتشان دست به دامن رمال سرشناسی میشوند که خود در حل مشکلات شخصی زندگی اش مستاصل مانده....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال