عوامل برنامه :

کارگردان : سیما امیری
تهیه کننده : غلامعلی طاهری
گوینده: عبدالحمید شیرک سلیمه رنگزن غلامعلی طاهری


وقتی برای زندگی
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

قبر همسرپیرمردی در کنار قبر همسر پیرزنیست که در محله ای قدیمی سکونت دارند.بخاطر رایگان بودن قبرهای قبرستان هم پیرمرد و هم پیرزن حق خود میدانند که بعداز مرگ در کنار قبر همسر بخاک سپرده شوند........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال