فالو
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

«فالو» عنوان نمایش رادیویی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است. «فالو» نام دختری از ایل بهلولی است . این ایل از عشایر مرزبان شرق ایران است که در مجاورت مرز افغانستان ساکن است. پدر فالو از طریق بسیج عشایر درگیر مبارزه با اشرار هستند. فالو قصد ازدواج با معلم ایل را دارد اما دلمراد که از قدیم عاشق فالو بوده است و شخصیت متزلزلی دارد گرفتار خواسته های اشرار برای عبور از مرز می شود. دلمراد که خود را باعث شهادت برادر فالو می داند سعی در جبران این اشتباه دارد و ماجراهایی رخ می دهد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال