ننه دلاور
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

ننه ی دلاور عنوان نمایش رادیویی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است. «دلاور» جوانی است که در درگیری های انقلاب توسط یک فرد ساواکی به شهادت می رسد. اکنون سال ها از وقوع انقلاب گذشته است و مادر دلاور که به «ننه دلاور» معروف است در آرزوی انتقام از قاتل فرزند خویش است و این زمانی است که ساواکی قاتل فرزند او در حال اعدام است و ننه دلاور می خواهد خودش قاتل را به دست خودش اعدام کند و بقیه ماجرا ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال