رهایی
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

رهایی عنوان نمایشی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است. «پرویز» نام جوان کبوتر بازی است که قرار است با دختر دایی خود ازدواج کند. اما بیشتر به فکر کبوترهای خود است تا نامزد خود. دایی از این بی اعتنایی پرویز بسیار ناراحت است. پرویز قول می دهد به خاطر نامزدش کبوتر ها را بفروشد. اما قفس کبوتر ها در پشت وانت جا می ماند و وانت به سمت مشهد حرکت می کند و بقه ماجرا ....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال