ستاره
تولید سال 1390   مرکز خراسان شمالی

«ستاره» عنوان نمایشی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است. «ستاره» در مورد جوانی است که در کارواش کار می کند و دیوانه وار عاشق دختر پولداری است که گاه به همراه پدرش برای شستشوی اتومبیل به کارواش می آید. اما به دلیل اختلاف طبقاتی شدید جرأت ابراز این عشق را ندارد. جوان بر اثر بیماری دچار توهماتی می گردد و در بسر مرگ می افتد و بقیه ماجرا...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال