شغل دوم
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

«شغل دوم» عنوان نمایشی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است . «حسین» کارگر شرکت است که با همسرش زندگی خوبی دارد و «مهدی» همکار او در شرکت بود که در حین ماموریت شرکت کشته شده است ، اما به دلیل سابقه کم ، حقوقی به بازماندگان او نمی رسد. «حسین» از طریق یافتن شغل دوم در یک رستوران به دنبال کسب درآمد بیشتر به منظور کمک مالی به همسر و فرزند مهدی است. در حالی که همسر مهدی تصور می کند این حقوق ماهانه مهدی است که به حسابش واریز می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال