مهمان
تولید سال 1390   مرکز ایلام

این نمایش داستان تعدادی عنکبوت جوان است که با یک عنکبوت پیر در غاری زندگی می کنند و عنکبوت به آنها راجع به غارهایی می گوید که بزرگتر و بهتر هستند.......

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال