گرائیلی
تولید سال 1390   مرکز خراسان شمالی

این نمایش داستان دامادی است که طبق رسومات باید برای جشن عروسی شکاری وحشی پیشکش بیاورد تا مردی خودرا ثابت کند اما همه منتظر و نگران آمدنش هستند.....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال