عوامل برنامه :

کارگردان : نوذر استوار
تهیه کننده : رضا بحرایی
گوینده: امیر عبدلی فرزانه رنجبری


آبروداری
تولید سال 1390   مرکز کرمانشاه

داستان در مورد نوجوانی است که به دلیل نبودن شرایط خوب در خانه و کم شدن نمرات درسی و همین آبروداری در مقابل هم کلاسیهایش از پدرش شکایت کرده است .....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 90%
 
خوب 10%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر نمایش های فرهنگی