عوامل برنامه :

کارگردان : رضا بحرایی
تهیه کننده : رضا بحرایی
گوینده: ابراهیم جواهری امیر عبدلی فر


آنسوی پنجره
تولید سال 1390   مرکز کرمانشاه

داستان این نمایش در مورد مردی است که پس از یک خودکشی ناموفق به بیمارستان برده می شودو پرستار و هم اتاقی او به دنبال پیدا کردن راه حلی برای مشکل این مرد می گردند...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال