دهخدا
تولید سال 1390   مرکز کرمانشاه

این نمایش یادی است از زندگی استاد علی اکبر دهخدا.......

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر نمایش های فرهنگی