فرجام
تولید سال 1390   مرکز کرمانشاه

پدر و پسری مشغول بازی شطرنج هستند که پس از پایان آن پسر به بهانه ی مهمانی پدر را ترک می کند بعد از آن اعلامیه ای از رادیو در رابطه با یک فرار قاتل زنجیره ای پخش می شود و مستخدم در باره پسری صحبت می کند که به بهانه تصاحب اموال پدر او را به قتل رسانده است .....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال