آخرین نفر
تولید سال 1390   مرکز مهاباد

مردی از ترس دشمن به یک مکان تاریک پناه می برد اما مردی دیگر از ایرانی های کرد او را تهدید به کشتن می کند و مکالمه ای بین آن دو درباره دشمن اصلی شان به وجود می آید..........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال