حه مدی به یتان
تولید سال 1390   مرکز مهاباد

مردی پس از مرگ پسر بزرگش به دومین فرزندش دستور می دهد همسر برادربزرگتر را به عقد خود در آورد اما فرزند دوم نیز قبل از روز عروسی میمیرد و حالا همه به دنبال سومین پسر او هستند تا آن زن را به عقد خود در آورد....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال