سرزمین بدون جنگ
تولید سال 1390   مرکز مهاباد

داستان سربازی که در جبهه جنگ به یاد خانواده می افتد و تصمیم می گیرد با مادرش تماس بگیرد اما هر چه تلاش می کند نمی تواند با آنها رابطه برقرار کند.........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال