سرزمین بدون اعدام
تولید سال 1390   مرکز مهاباد

داستان مردی است که در پی دزدیدن پول به خانه معتمد محل می رود اما صاحب خانه او را می بیند و شروع به صحبت با او می کند.......

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال