عوامل برنامه :

کارگردان : عباس طاهري
تهیه کننده : عباس طاهري
گوینده: هادي افشار حامد حبيبي زهرا ناوشكي حجت مشرفي


بیرق های ارغوانی
تولید سال 1390   مرکز خراسان رضوی

این نمایش داستان دومرد است که در میان سنگ های نمکی به دنبال پیکر شهیدی می گردند و این در حالی است که خانواده آن شهید بعد از گذشت این سالهاست هنوز منتظر پیکر او هستند....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال