عوامل برنامه :

کارگردان : عباس طاهري
تهیه کننده : عباس طاهري
گوینده: مجيد شيخ الاسلامي وحيد مركزي هادي افشار


قلب من در کوهساران
تولید سال 1390   مرکز خراسان رضوی

پسری به امید پیدا کردن همبازی در کوچه نشسته است که ناگهان با پیرمردی مواجه می شود که از اوآب می خواد در صحبتی که بین پیرمرد وپسر به وجود می آید پیرمرد از زندگی پر و فراز و نشیبش و زندگی در کوهستانهای اسکاتلند می گوید....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال