عوامل برنامه :

کارگردان : محسن عربشاهي
تهیه کننده : محسن عربشاهي
گوینده: محمد پورحسن رضا خدادبيگي فرشته انصاري


آواز در باران
تولید سال 1390   مرکز سیستان و بلوچستان

ریحانه به علت تیراندازی در بیمارستان بستری است و مامورین پلیس به دنبال پیدا کردن ضارب اصلی هستند..

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال