قاعده بازی
تولید سال 1390   مرکز کهکیلویه و بویر احمد

داستان پسر یک خانواده است که به درستی قادر به تکلم نیست اما پس از یادگیری الفبا اشتیاق زیادی به نوشتن پیدا کرده است ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال