یک قطره شبنم
تولید سال 1390   مرکز کهکیلویه و بویر احمد

نوجوانی برای دوستش از دوران کودکی اش تعریف می کند زمانی که پدرش به علت جراحات جنگی و نابینایی برای درمان به آلمان می رود و راضی به جراحی پلاستیک نیز نمی شود.....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال