عوامل برنامه :

کارگردان : سیما امیری
تهیه کننده : میترا دهقانی
گوینده: محمد فلاحت میترا دهقانی راضیه مهیر زاده


مهمانهای انباری
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

این نمایش داستان زندگی مادر و پسر ی در خوزستان است ،پسر به تازگی کارش را رها کرده است ومادرش نگران آینده اوست.....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال