سربالایی یک جاده
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

در زمان محاصره خرمشهر پسر خانواده مادر و خواهرش را برای دوری از خطر به بیرون شهر می فرستد تا خودش با دیگر مردان به دفاع از شهر بپردازد......

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 20%
 
خوب 20%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 60%
 

سایر نمایش های مناسبتی