عوامل برنامه :

کارگردان : رمضان یاحقی
این آرامگاه از آن کیست؟
تولید سال 1390   مرکز مرکزی

این مستند به روایت داستان پیکر شهیدی می پردازد که به اشتباه در روستایی در استان مرکزی دفن می شود و..

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال