عوامل برنامه :

کارگردان : مرضیه افتخاری
آیا میدانید (آیا میدانید)
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

بیان نکاتی شنیدنی و جذاب از دانستنی های علمی از زبان کارشناسان

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال