عوامل برنامه :

کارگردان : سید آزاد پیر خضری
کلاش بافی
تولید سال 1390   مرکز کردستان

در مورد پیشینه و چگونگی تولید کلاش(گیوه)در کردستان و اورامانات

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی