عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
آفتاب تا همیشه
تولید سال 1380   مرکز اردبیل

برنامه ای است که شخصیت حضرت علی (ع) را از زبان اقشار مختلف مردم و کارشناس برنامه بررسی می کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال