عوامل برنامه :

کارگردان : بهرام عبادی
گیزلین خزینه
تولید سال 1377   مرکز اردبیل

برنامه ای ترکیبی است که به موضوع مضامین دینی در موسیقی فولکلور عاشیقی آذربایجان می پردازد. با این توضیح که عاشیق در فرهنگ عامه آذربایجان به کسانی گفته می شود که با ساز قوپوز(ساز عاشیقی) مضامین دینی، اخلاقی، عرفانی و ... را زمزمه می کنند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 25%
 
خوب 25%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 50%