عوامل برنامه :

کارگردان : فرخ غنی زاده
ندا
تولید سال 1385   مرکز اردبیل

برنامه ایست در قالب ابداعی و افکتیو که به تأثیر نماز در دوری از گناهان می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 33%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 66%
 

سایر ابداعی های معارفی