عوامل برنامه :


مستند پیر غلامان
تولید سال 1389   مرکز کرمان

این مستند نگاهی اجمالی دارد به زندگی پیرغلامی که بیش از نیم قرن از عمر خویش را به مداحی و وعظ گذرانده

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال