عوامل برنامه :

کارگردان : بهرام نوری
جاده
تولید سال 1391   مرکز گیلان

اتوبوس به همراه مسافران در جاده در حال حرکت است بعضی از مسافران عجله دارند و جاده لغزنده است راننده اتوبوس در نماز خانه ای توقف می کند و...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر نمایش های نمایش کوتاه