عوامل برنامه :

کارگردان : بهرام نوری
مادر
تولید سال 1391   مرکز گیلان

مردی بعد از سال ها نامه ای از مادرش در یافت می کند همسر مرد ناراحت می شود زیرا که مرد مدعی شده بود مادرش سال ها قبل مرده است و...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال