عوامل برنامه :

کارگردان : بهرام نوری
امید
تولید سال 1391   مرکز گیلان

مردی که به ظاهر اخراج از محل کار توانایی مخارج خانواده اش را ندارد به آخر خط رسیده و قصد خود کشی دارد که در لحظه اخر ....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 66%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر نمایش های نمایش کوتاه