عوامل برنامه :

کارگردان : حسن کامرانی مقدم
برترین ها
تولید سال 1380   مرکز اردبیل

برنامه در قالب مسابقه تهیه شده است. در این مسابقه جهان پهلوان حسین رضازاده وزنه بردار و قهرمان المپیک، المیرا دادیار قهرمان جودو زنان و علی اشکانی قهرمان آسیا و جهان در رشته کشتی فرنگی شرکت کرده و به رقابت پرداخته اند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 25%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 75%
 

سایر ابداعی های اجتماعی