عوامل برنامه :

کارگردان : اصغر تغایی
ائل سوزو ائل ادبیاتی (ائل سوزو ائل ادبیاتی)
تولید سال 1390   مرکز اردبیل

این برنامه در قالب ترکیبی ساده، آداب و رسوم و فرهنگ عامه مردم استان اردبیل را بررسی می کند. نغمه های کار، باورهای عامیانه، آداب و رسوم درجشن ها و سوک ها، شغل های قدیمی، آواها و نواها و . . . از سوژه ها و موضوعات این برنامه است

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 100%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر فرهنگ ها و آداب و رسوم های فرهنگی