عوامل برنامه :


نام آوران (نام آوران)
تولید سال 1391   مرکز کیش

در این میان برنامه کوتاه چکیده ای از زندگی مفاخر و مشاهیر ایران و جهان عنوان می شود. این میان برنامه به ویژه برای پخش در فضای پیامی تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام آوران (7 دقیقه)
 
نام آوران (7 دقیقه)
 
نام آوران (7 دقیقه)
 
نام آوران (7 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال